Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog
Biologi
Opslagsbog
Fysik/kemi
Opslagsbog
Geografi
Opslagsbog
Det periodiske system
Søg i portalen

Om portalen


naturfagsprøven.gyldendal.dk er enkelt bygget op og nem at navigere i for både elever og lærer. De primære navigationsmulighederne ligger i fanebladene øverst på siden og i venstremenuerne. I fanebladet 'Forløb' finder man de seks fællesfaglige fokusområder fra læseplanerne. I forløbene navigerer man i højremenuens resursebokse, som sætter struktur på selve forløbet. Resurseboksen ”Forløbet” sætter struktur på selve forløbet, mens de tilknyttede øvelser er repræsenteret i resurseboksen ”Øvelser”. Når læreren logger ind, vil der desuden være resurseboksen ”Lærerresurse”, som indeholder lektionsplan, læringsmål, tegn på læring samt lærervejledning. 


Portalens ikoner

Lærerhenvendte

Ikon

Forklaring

Lærerresurse - forløb
Her findes lektionsplaner, supplerende baggrundsviden, og tips til hvordan man kan arbejde med tekst og begreber.

 

Elevhenvendte

Ikon

Forklaring

Læringsmål
Elevhenvendte læringsmål for de enkelte emneforløb.

Opslag
Indeholder grundtekster, faktabokse og illustrationer.

Interaktiv opgave 
Tjek dig selv opgaver og tip-15. Rettes automatisk. Kan deles med lærer.

Øvelse/forsøg/aktivitet
Oftest i-ark som udfyldes på skærm. Kan deles med lærer, gemmes og udskrives.

Kan også være en afsluttende opsamlende aktivitet, som laves i fællesskab eller mindre grupper.

Evaluering

Alle forløb afsluttes med en samlet evaluering af læringsmålene

 Organisationsform

Ikon

Forklaring

Individuel aktivitet
  Paraktivitet
  Gruppeaktivitet
  Fællesaktivitet

Forløb

Fanebladet ”Forløb” er portalens kerne. Her ligger undervisningsforløbene knyttet til de seks fællesfaglige fokusområder. Forløbene består af didaktiserede faglige tekster henvendt til eleverne, billeder, videoer, opgaver, praktiske øvelser, links til steder, hvor man kan søge mere viden, samt lærervejledning. Kronologien i forløbene fremgår af navigationsboksen i højremenuen.

Prøven
Fanebladet ”Prøven” indeholder eksempler på problemstillinger og arbejdsspørgsmål til hvert af de seks fællesfaglige fokusområder fra læseplanen. Derudover findes der også en tværgående selvrettende opgave til hvert af de seks fællesfaglige fokusområder.

Mediebibliotek
I mediebiblioteket kan portalens billeder og videoer søges frem med avancerede søge- og filtreringsmuligheder. Det er nyttigt for læreren, hvis man vil have en oversigt over de illustrationer, der knytter sig til et fagligt område, et forløb eller et tema, og når man vil bruge en illustration i en anden sammenhæng, end der hvor den optræder. Eleverne kan bruge mediebiblioteket til at finde illustrationer til deres opgaver og rapporter.

Øvelser
Under fanebladet "Øvelser" ligger alle forløbenes øvelser og tjekopgaver samlet under hvert forløb. Man kan skrive direkte i øvelserne og alt gemmes automatisk på øvelsen, således at man kan fortsætte på et senere tidspunkt. Øvelserne kan også gemmes lokalt som pdf eller sendes til/deles med læreren. Tjekopgaverne har forskellig karakter, fx multiple choice, tipskupon, match begreb og definition osv. Fælles for dem er, at de løses direkte på skærmen, hvor eleven også får svar og resultater. Tjekopgaverne løses ved, at man fx markerer det eller de rigtige svar. Hvis man ikke kan svare, kan man få vist facit, hvilket dog tæller som forkert besvarelse. Opgaver, som kun er delvist besvaret, kan man vende tilbage til og færdiggøre. Når man er færdig med sin besvarelse, klikker man på 'Afslut', og man får derefter sit resultat vist.

Det er også i tjekopgaverne, at eleverne kan få overblik over de vigtigste begreber og sammenhænge, der er benyttet i forløbene. Tjek kan derfor være en hjælp til repetitionslæsning inden afgangsprøven.

Nyhedscafe
Under fanebladet ”Nyhedscafe” finder du naturvidenskabelige artikler, der bringer nyt inden for geografi, biologi og fysik/kemi. Artiklerne er så vidt muligt fællesfaglige, så de kan bruges i mindst to af de nævnte skolefag. Artiklerne er ikke længere, end de kan læses og bearbejdes på en lektion. Der er udarbejdet spørgsmål og opgaver til alle artikler.

Til Læreren
Under fanebladet ”Til læreren” finder du viden om portalens opbygning og struktur, oversigt og vejledning i brug af skoletube samt adgang til Gyldendals planlægningsværktøj og mit | gyldendal.

Værktøjer
Under ’Værktøjer’ ligger Gyldendals små opslagsbøger - Geografi, Biologi og Fysik/kemi, der forklarer fagenes-faglige begreber og emner i kortfattet tekst, evt. med illustrerende tegninger. Opslagsværket er enkelt og overskueligt i sin opbygning. Det er opbygget alfabetisk, og der er en søgefunktion, hvor man kan slå ord op.

Notesbogen
Med Notesbogen kan eleverne gemme og sende deres skriftlige noter. De kan oprette noter i forbindelse med undervisningsforløb eller direkte i forbindelse med de enkelte emneforløb. De kan også skrive og redigere længere tekster i Notesbogen samt lave skemaer og indsætte billedlinks.

Værd at vide om Notesbogen

Elevens noter er altid tilgængelige, når eleven er logget ind på portalen.
Notesbogen kan åbnes fra alle portalens sider samt under Værktøjer.
Eleverne kan nemt slette noter og/eller omdøbe titlen på deres noter.
Eleverne kan kopiere fagtekster og opgaveformuleringer fra portalen ind i deres Notesbog og dér arbejde videre med teksterne.
Alle noter oplistes kronologisk og er søgbare.
Eleverne kan sende deres noter og længere tekster til en makker, gruppen eller læreren ved klik på netværksikonet øverst til højre.