Log ind
VÆRKTØJER
Notesbog
Din personlige notesbog
Biologi
Opslagsbog
Fysik/kemi
Opslagsbog
Geografi
Opslagsbog
Det periodiske system
Søg i portalen

Tankerne bag


Naturfagsprøven.gyldendal.dk samler alt til det fællesfaglige arbejde i naturfag og guider og støtter eleverne i arbejdet frem mod den fælles naturfagsprøve. Portalen kombinerer det bedste fra bogen – solidt, fagligt materiale i form af elevhenvendte tekster – og det bedste fra det digitale medie – levende billeder, interaktive opgaver og fleksibel navigation, hvor alting er lige ved hånden.

Portalen indeholder
 • fællesfaglige fokusområder med tekster, øvelser, selvrettende tjekopgaver, lektionsplaner, læringsmål, tegn på læring og lærervejledninger 
 • en letlæselig guide, der hjælper eleverne med problemstilling og arbejdsspørgsmål inden for hvert af de fællesfaglige fokusområder 
 • tværgående tjek-opgaver til de enkelte fællesfaglige fokusområder 
 • en række nyhedscafeer, som er kortere tværfaglige tekster, der bringer nyt inden for geografi, biologi og fysik/kemi. 
 • Opslagsværker til både geografi, biologi og fysik-kemi 

Portalens indhold centrerer sig omkring de fællesfaglige fokusområder. Her er det faglige stof bl.a. didaktiseret og struktureret i forløb med en indre progression, hvad angår brug af terminologi samt abstraktionsniveau. Til forløbene er foreslået en række øvelser, som kan bruges i arbejdet med det fællesfaglige fokusområde.

De fællesfaglige fokusområder tager udgangspunkt i læseplanernes seks forløb:
 • Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
 • Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan 
 • Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer 
 • Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer 
 • Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår 
 • Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Alle forløbene er suppleret med redigerbare læringsmål, bygget op omkring Solo taksonomien, samt tilknyttede tegn på læring.

I lærervejledningerne til hvert enkelt forløb får man supplerende baggrundsviden, tips til hvordan man kan arbejde med tekst og begreber. Derudover omfatter lærervejledningerne en lektionsplan, som vejleder omkring den tidsmæssige strukturering af forløbets tekster og øvelser.